Idén bakom Stigebrandt Separator

Med musslan som modell

Originalet

De flesta musselarter är filtrerare. Varje dag tar musslan in flera liter vatten i sin kropp och filtrerar ut inte bara föda och syre, utan också föroreningar som skadliga bakterier och giftiga kemikalier. Den här förmågan gör musslorna till utmärkta vattenrenare. Eftersom de är utmärkta filtrerare, kan de snabbt rena grumligt sjövatten genom att äta stora mängder alger. Stigebrandt Separator lånar hela sin grundidé från musslan och hur den fungerar. Vi brukar säga att naturen är vårt R&D labb.

Innovationen

När vi började utveckla vår separator var vår ambition att hitta den mest effektiva metoden och teknologin att återvinna värdefulla material ur industriellt processvatten. Just därför sneglade vi på musslan och dess fantastiska förmågor. De första separatorerna installerades vid beredningsindustrier på svenska västkusten på tidigt 80-tal. Efter 30 år är teknologin spridd över stora delar av världen och installerad i mer än 50 industribranscher, inom kommunal avloppsvattenrening och ombord på fartyg.

Utvecklad på Marstrand

Spridd över hela jorden

Konstruktionen

Låt oss leka med tanken att du kastar en gatsten i havet. Sedan kommer du tillbaka efter ett par hundra år och plockar upp den igen. Vad har hänt? Den ursprungliga kuben har förvandlats till ett klot. Men tvärtom vad de flesta tror är det inte vattnet som slipat stenen rund. Det är energin i vattnet som gjort det. Och för att detta skall kunna ske måste flödet vara fritt. Vatten som tillåts flöda fritt har en enorm inneboende energi.

Detta för oss tillbaka till de olika separatorer som idag finns på marknaden. Det finns många separatorer som är uppbyggda på en fyrkantig konstruktion. Sedan försöker man tillsätta dispersionsvatten i botten för att få igång en process som får stöka och böka runt. Och hör och häpna, det fungerar! Fast tyvärr inte speciellt bra. Särskilt inte vid en jämförelse med ett annat sätt att göra det på.

Vårt alternativ till det konventionella sättet är 360° cirkulär strömning. Vi utgår från ett kärl där det inte finns några fyrkantiga vinklar, bara runda former som vätskan fritt kan strömma i och runt. Genom att sedan styra strömmen i olika riktningar kan vätskan och dess olika beståndsdelar sköta sig själv. Vätskans inneboende energi ser till att de olika partiklarna hamnar på rätt ställe, på toppen om de är lätta och på botten om de är tunga. Precis som det fungerar i naturen, där det runda regerar och det fyrkantiga slipas bort.

år av utveckling

industribranscher

cirkulär strömning

hörn

Funktionen

Det är nu över 35 år sedan vår första separator togs i bruk. Sedan dess har det, om uttrycket tillåts, flutit mycket dispersionsvatten under broarna. Skämt åsido används Stigebrandt Separatorer ofta tillsammans med just dispersionsvatten och kemiska beredningssteg för att uppnå höggradig rening av avlopps- och processvatten. Men först utgår vi alltid från samma fråga: Vad skall avskiljas och från vad? Oavsett vilket gör separatorns konstruktion att den enkelt kan anpassas till olika arbetsuppgifter.

Om de partiklar som skall avskiljas har samma specifika vikt (eller lägre) som vätskan tillsätts dispersionsvatten, alltså vatten övermättat med luft, som frigör mikroskopiska luftbubblor i processvattnet. Dessa verkar som ”flytvästar” för partiklarna som lyfts mot ytan och kan avskiljas. Om vätskan däremot innehåller mycket små partiklar och/eller lösta ämnen behövs ett förbehandlingssteg. I så fall använder vi kemisk fällning, koagulering eller flockning för att få fram avskiljbara partiklar. Vid biologisk rening används separatorn som partikelseparator.

Oavsett modell och tillämpning har alla våra separatorer det gemensamt att de är ruskigt effektiva och klarar av stora flödesvariationer. Eftersom varje separator byggs för det specifika jobb den skall utföra är varje separator unik, men oavsett modell och storlek klarar den alltid stora ytbelastningar. I praktiken belastas separatorerna oftast med över 15 m³/m² och timma i applikationer med kemisk fällning och flotation. Vid sådan belastning är vätskans uppehållstid i separatorn ca 10 minuter. Maximalmängd partiklar avskiljbara i exempelvis modell SA är 25 kg TS/m² och timma. Ytterligare på pluskontot är att separatorns konstruktion gör varje installation kompakt. Detta ger, jämfört med många andra system, lägre investeringskostnader.

Stigebrandt Separator
– naturligt effektiv

Hög reningsgrad

Klarar stora variationer i flöde

Liten storlek

Enkel att installera

Låg energiförbrukning

Låg underhållskostnad

Mycket hög driftsäkerhet

Prestanda

Stigebrandt Separator klarar stora ytbelastningar. I praktiken belastas separatorerna med över 15 m³/m² och timma i applikationer med kemisk fällning och flotation. Vid sådan belastning är vätskans uppehållstid i separatorn ca 10 minuter. Detta gör att installationen tar liten plats, vilket medför låga investeringskostnader för både maskininstallationer och byggnader jämfört med många andra system.

Separation av definierade lätta partiklar (exempelvis fiskfett). Ytbelastning om c:a 3 m/timme.

Förstärkt flotation med tillsats av dispersionsvatten, utan kemikalier. Ytbelastning om c:a 6 m/timme

Separation av kemiskt förbehandlat vatten med fällningskemikalie och tillsats av polymer.

Ytbelastning om c:a 15 m/timme vid större anläggningar och Ytbelastning om 10 m/timme vid mindre anläggningar, förutsatt att dispersionsvatten tillsätts.

Den dimensionerade maximala mängden partiklar som är avskiljbara: 25 kg TS/m² och timme.

ModellEffekt (m²)Diameter (mm)Längd (mm)Höjd (mm)Volym (m³)Vikt tom (kg)Vikt med vatten (kg)
FA020,2m²630mm950mm1580mm0,25m³90kg300kg
FA050,5m²950mm1175mm1720mm0,50m³160kg700kg
FA101,0m²1250mm1550mm1880mm1,00m³230kg1300kg
FA202,0m²1750mm2150mm2200mm3,00m³310kg3400kg
FA303,0m²2030mm2550mm2550mm5,0m³420kg5600kg
FA404,0m²2500mm2700mm3945mm9,00m³800kg10000kg
FA606,0m²3990mm3800mm3825mm17m³1200kg18500kg
FA808,0m²3250mm4250mm3810mm19,0m³2000kg20600kg
FA11011,0m²3950mm5000mm4400mm37,00m³3000kg40000kg
FA16016,0m²4700mm5450mm5100mm60,0m³4000kg65000kg

Intresserad av en presentation